Đóng

Tủ Điện Trung Thế

Tủ Điện Trung Thế

Sản phẩm trung thế của chúng tôi bao gồm các thiết bị, tủ bảng điện đến 24KV, Được sử dụng trong ngành điện lực, hoặc trong các nhà máy công nghiệp, các cao ốc thương mại.

Tủ điện trung thế

  • Tủ trung thế: VCB, LBS, DS.
  • Tủ RMU.
  • Tủ ATS trung thế.
  • Tủ tụ bù trung thế.
  • Tủ nhị thứ.

Trạm điện

  • Trạm Biến áp hợp bộ.

Thiết bị

  • Máy biến áp khô.
  • VCB, Recloser, LBS, DS, VC, Tụ bù.
  • Relay bảo vệ.
  • Biến dòng điện, biến điện áp.

11/07/2017